Slide background

Vi hjälper dig att spara smartare


Skräddarsydda investeringar i bra och billiga indexfonder.
Börja spara med Tieless!

Vi investerar smart i passiva indexfonder

Tieless ger dig skräddarsydd rådgivning och möjlighet att investera i globalt diversifierade portföljer till en bråkdel av kostnaden.

Vi tror på passiv förvaltning, att ta rätt nivå av risk som passar dig och dina sparmål, och låta vår algoritm sköta förvaltningen.

 

Bankrådgivarnas sista strid

Varje sekund, dygnet runt, håller roboten koll på hur spararens pengar utvecklas och kan därmed hela tiden justera det för bästa möjliga förhållande mellan risk och avkastning.”

Viktor Ström, Dagens Industri

Finansinspektionen hyllar robotrådgivning

”Rådgivning ska inte behöva kosta tusentals kronor per tillfälle för vanliga sparare. Den rådgivning som finns idag är i stor utsträckning inte till för vanligt folk, utan för förmögna. Genom automatisering kan man få ner priserna.”

Malin Omberg, FI

Snart blir din bankman en robot

”I teorin borde alla investeringsråd som människor får vara baserade på matematiska optimeringar för just den individen”

Paolo Sodini, Handelshögskolan

Bankutmanarna går på teknisk knockout

”Ny teknik som algoritmer och artificiell intelligens öppnar för smarta placeringsverktyg som kan bygga och eller välja mellan billiga indexföljande modellportföljer.”

Carl Thulin, DI Dimension


Utvecklingen i en av Tielesss portföljer senaste åren

Lita på Nobelprisvinnande modeller

Tieless ger dig tillgång till långsiktig kapitalförvaltning av världsklass utan höga avgifter.

Vår förvaltning bygger på validerad forskning som tydligt visar att index ständigt överpresterar jämfört med aktivt förvaltade fonder.

Vår förvaltning bygger på nobelprisvinnaren Harry Markovitz forskning om riskoptimala tillgångsallokeringar. Vi använder Markovitz modell för att konstruera en blandning av investeringar som tillsammans minskar den totala risken i förhållande till förväntad avkastning.

Som byggstenar använder vi börshandlade indexfonder (ETF:er)  som representerar  10 olika tillgångsklasser. Varje ETF är noggrant utvald med hänsyn till kostnad, följsamhet mot index och likviditet.

Tack vare Markovitz forskning kan vi ge dig en portfölj som maximerar avkastningen i relation till den risk du bör ta.

Tieless ger dig tillgång till långsiktig kapitalförvaltning av världsklass utan höga avgifter

Sluta förlora pengar på dyra fonder och dåliga rådgivare

I vanliga fall säger man att det som är dyrast är bäst. Vi skulle våga säga att på finansmarknaden är det oftast tvärtom, det som är billigast ger oftast högst avkastning!

En vanlig aktiefond har en förvaltningsavgift på 1,5 %. Ofta tycker din rådgivare att du även ska ha en kapitalförsäkring som kostar ytterligare 1 % eller mer. I värsta fall så har du blivit övertalad att köpa en fondbytestjänst som gör allting ännu dyrare.

Tieless ger dig rådgivning och sköter din optimerade fondportfölj för 0,5 %. 

Avancerad portföljförvaltning på ett enkelt sätt

Automatisk förvaltning

Genom att automatisera tjänster som traditionellt kräver att du träffar en rådgivare eller bankman sparar vi dig tid, frustration och pengar. Vi justerar dina investeringar automatiskt och hittar sätt att ständigt förfina optimeringen utan avbrott.

Du behöver inte längre betala dyra avgifter till en rådgivare bara för att få dina investeringar förvaltade av någon som ägnar mycket lite tid åt just dig. Vår automatiska förvaltning håller koll på dina investeringar dygnet runt, varje dag, och justerar dina investeringar så fort en möjlighet uppstår. Och för detta betalar du en bråkdel av kostnaden för en traditionell rådgivare.

Tieless håller koll på dina investeringar dygnet runt.

Alltid tillgång till dina investeringar

Tieless tror på att det ska vara enkelt att se och följa sina investeringar. Vi har därför designat en användarupplevelse som är enkel, elegant och tillgänglig från både datorer och smartphones när som helst. Det är enkelt att följa utvecklingen och se sina innehav samt följa alla transaktioner som gjorts.

För att förenkla deklarationen och minimera skatten så använder Tieless investeringssparkonton (ISK) för alla privatpersoner. Detta innebär att vi hanterar alla uppgifter till din deklaration och att du endast betalar en låg schablonskatt på dina investeringar.

Dina investeringar går att följa dygnet runt och skatten blir låg tack vare ISK.

Låter det bra?

Börja ditt sparande idag

Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.